Project Engineer E

Doel: Het ontwerpen van optimale besturingen voor processen, machines en productielijnen. Het klantspecifiek uitwerken van E-besturingen voor producten conform orderspecificatie en flow diagram. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de geldende standaarden. Het opstellen en up to date houden van het bestek elektrische installaties. Het borgen dat in te kopen elektrische installaties in technische zin voldoen aan de gestelde eisen, bestekken en klantspecifieke specificaties.

Project Engineer E  - Techniek
Techniek
Midden-Limburg

Omschrijving van de werkzaamheden

•    Functionele ontwerpen opstellen en uitwerken naar technische ontwerpen.  
•    Projecten volgen van offerte tot oplevering. 
•    Opstellen van standaard- of project specifieke gebruikershandleidingen en andere documentatie.
•    Installeren van de benodigde hard- en software.
•    Het configureren van PLC’s, het inregelen van regelaars, melders en controllers tijdens afname/controle van de besturingspanelen.
•    Het instrueren en ondersteunen van de Field Service Engineer met betrekking tot elektrotechnische vragen over de  besturingen, trouble-shooting bij de klant of op afstand.
•    Opzetten van prijscalculaties in offertefase voor de diverse besturingen (fabriek c.q. lijn besturingen).
•    Aan de hand van een technisch-commercieel eisenpakket zorgdragen voor het uitwerken van voorstellen voor inrichting en werking van de elektrische installatie ten behoeve van de standaard automatisering.
•    Het onderhouden van- en aanbrengen van aanpassingen op eerder ontwikkelde oplossingen en standaarden.
•    Opstellen van gebruikershandleidingen.
•    Communicatie en afstemming met de toeleverancier van de elektro-installatie.
•    Het controleren van de schema’s van de toeleverancier van de elektro-installatie en vrijgave voor uitvoering.
•    Het controleren van de door de elektro-leverancier te leveren installatie. 

Kennis

Is vereist van:

-    elektrotechniek, Besturingstechniek 
-    besturings- en informatiesystemen zoals onder andere Siemens Step 7 / TIA Portal en WinCC. 
-    Kennis van machinerichtlijnen
-    Kennis van Eplan en Typical manager is een pre.
-    de producten/machines, processen en technische standaarden.
-    de klantprocessen en ontwikkelingen daarin
-    kennis van de inkoopdelen
-    PLC’s, meet- en regeltechniek, omvormers en regelaars
-    kantoorautomatiseringpakketten en ERP
-    Veiligheidseisen gerelateerd aan de processen / elektrische installaties


Samengesteldheid/bevoegdheden

•    Bevoegd tot het nemen van de technische beslissingen bij het ontwerpen van E-besturingen en installaties.
•    In overleg met het afdelingshoofd bevoegd tot het indelen van de werkzaamheden en de uitvoering rekening houdend met de planning en de doorlooptijd van de opdracht.
•    Er is sprake van een grote diversiteit aan taken op verschillende niveaus.
•    Veel in- en externe verstorende invloeden.
•    Inzicht en inventiviteit noodzakelijk om oplossingen voor klantprobleem te vinden en/of uit te werken (al dan niet op klantlocatie).
•    Fouten kunnen leiden tot zware imagoschade en productieverliezen met aanzienlijke financiële gevolgen bij de klant.

Verantwoordelijkheid

Is verantwoordelijk voor:
•    Het uiteindelijke ontwerp en werking van de E-besturing en installaties.
•    Het breed volgen van technologische marktontwikkelingen met betrekking tot E-besturing van processen en machines en het bepalen van de implicaties daarvan voor de ontwikkelingen.
•    Dat de geproduceerde E-installatie voldoet aan de gestelde technische eisen.
•    de bewaking van de contractuele afspraken m.b.t. de levering en werking van E-installaties.
•    Het ontwerpen binnen de geplande tijd en overeengekomen uren 
•    Het bij het ontwerp rekening houden met specifieke lokale omstandigheden en eisen.
•    Het streven naar een optimale prijs-/kwaliteitverhouding bij het ontwerpen van klant specifieke wensen.
•    Het zoveel mogelijk toepassen van standaarden in het ontwerp en het vooraf om goedkeur vragen bij afwijkingen daarvan.
•    Mede vormgeven en initiëren van het (door-)ontwikkelen van standaarden.
•    Het testen en opleveren van de besturing.
•    Het opsporen en verhelpen van storingen in de E-besturing.
•    Het verzorgen van de vereiste rapportages in- en extern.


Communicatie

•    Uitgebreide communicatie op basis van de techniek vindt plaats met interne afdelingen (TCS, Sales, Offertecoördinatie, Inkoop, Project Management, -Engineering, -Specificatie en -Montage, R&D, Productie) en externe toeleveranciers.
•    Communicatie met de (potentiële) klant en het bedienend personeel van de klant met betrekking tot technische aspecten van het proces en/of project en de besturing ervan evenals bij verkooptrajecten.
•    Communicatie met toeleverende bedrijven met betrekking tot E en/of besturingen.
•    Over optredende problemen tijdens inbedrijfstelling wordt overlegd met Project Manager, Montage Afdeling en/of Engineering.
•    Uitdrukkingsvaardigheid in minimaal Engels vereist ten behoeve van de externe communicatie. 

 

opleidingseisen
-    Elektrotechniek of besturingstechniek op minimaal Bachelor niveau.
-    Affiniteit en kennis van de grondbeginselen mbt werktuigbouwkunde.

© 2021    Libra Recruitment. All rights reserved.