Gevorderd Assistent Accountant

Voor onze opdrachtgever in Hilversum zijn we op zoek naar een Gevorderd Assistent Accountant om ons team verder uit te breiden. Ben jij toe aan een volgende stap en wil je in een leuk team werken, schroom niet om te informeren of deze functie wellicht iets voor jou is.

Gevorderd Assistent Accountant - Financieel
Financieel
Hilversum

Functiebeschrijving      Gevorderd Assistent-Accountant

Opleiding                        SPD, HBO-BE/Accountancy, Universiteit en studerend voor AA, RA, of VWO en studerend voor HBO-AC of Nivra-Nyenrode of

MBO-BA niveau 4, MBA en in ver gevorderd stadium van SPD-studie houdt vakkennis bij

dient goed te kunnen werken met ICT en alle bij de functie behorende vaktechnische applicaties en heeft hiervoor aanvullende cursussen/ opleidingen gevolgd danwel volgt hiervoor aanvullende cursussen/ opleidingen

Competenties                  analytische vaardigheden nauwkeurigheid vakkennis adviesvaardigheden initiatief

leiderschap

contactuele vaardigheden en flexibiliteit cliëntgerichtheid

mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden samenwerken

onafhankelijkheid in oordeelsvorming respect en integriteit kwaliteitsgerichtheid resultaatgerichtheid

Typering:

De werkzaamheden van de Gevorderd Assistent richten zich voornamelijk op het verzorgen van samenstelwerkzaamheden (inclusief administratieve dienstverlening), het uitvoeren van controle­/assurancewerkzaamheden en het opstellen van aangiften OB.

De werkzaamheden zijn voornamelijk uitvoerend van aard. De focus van deze functie ligt op een goede behartiging van de zakelijke belangen van de cliënt, waarbij te allen tijde de kwaliteit van het werk voorop staat.

De functie moet gezien worden als een doorgroeifunctie.

Werkzaamheden:

  • kwaliteitsbesef

werkt vanuit kwaliteitsbesef en is zich hiervan constant bewust behartigt de zakelijke belangen van de cliënt, waarin te allen tijde kwaliteit voorop staat verricht volledig onafhankelijk van de cliënt zijn werkzaamheden op een kwalitatief goede manier

inschatten risico's en planning van de we"kzaamheden

schat de risico's in behorende bij de specifieke cliënt, maakt voorstellen hieromtrent, bespreekt deze met leidinggevende en past aan de hand hiervan de werkzaamheden aan doet voorstellen omtrent en plant voor zichzelf (in overleg met leidinggevende) aan de hand van de opgegeven budgetten de uit te voeren werkzaamheden

  • professioneel kritische instelling

heeft een alerte houding ten opzichte van fraude en wet- en regelgeving

heeft een alerte houding ten opzichte van informatie die de betrouwbaarheid ter discussie stelt beschikt over een gezonde onafhankelijke oordeelsvorming /objectiviteit

is standvastig, beschikt over een "rechte rug"

  • signaleert adviesmogelijkheden

signaleert aan de hand van uitgevoerde administratieve diensten adviesmogelijkheden en bespreekt dit met de leidinggevende

informeert de cliënt over de totale dienstverlening van het kantoor, dit gebeurt vooral vanuit het perspectief van het goed bedienen van de cliënt en het optimaliseren van de dienstverlening aan de cliënt en niet zozeer vanuit een commercieel oogpunt

legt (desgewenst) cliëntbezoeken af

  • verleent administratieve diensten en stelt jaarrekeningen samen

codeert en boekt

maakt journaalposten en verwerkt deze in de betreffende administratie vervaardigt specificaties van grootboekrekeningen

werkt de kolommenbalans uit

stelt onder begeleiding van de Zelfstandig Assistent, de Relatiebeheerder of Accountant­ Medewerker jaarrekeningen samen en legt bevindingen vast in aantekeningen met inachtneming van de van toepassing zijnde richtlijnen en kwaliteitsstandaarden

voert zelfstandig administraties

onderhoudt contact met de cliënt voor zover gegevens nodig zijn voor de uitvoering van de opdracht (dit in overleg met zijn/haar leidinggevende)

stelt accountantsrapport in concept op

  • verricht controle-lassurancewerkzaamheden

voert controleopdrachten (of delen ervan) uit op basis van het werkprogramma met inachtneming van de van toepassing zijnde richtlijnen en kwaliteitsstandaarden verzorgt voor de betreffende werkzaamheden de opzet en inrichting van het dossier

signaleert afwijkingen en legt deze ter beoordeling voor aan de Zelfstandig Assistent, Audit Manager of Accountant-Medewerker

legt bevindingen vast in aantekeningen met inachtneming van de van toepassing zijnde richtlijnen en kwaliteitsstandaarden

onderhoudt contact met de cliënt voor zover gegevens nodig zijn voor de uitvoering van de opdracht (dit in overleg met zijn/haar leidinggevende)

stelt accountantsrapport in concept op

  • stelt belastingaangiften op

stelt onder begeleiding van de Zelfstandig Assistent, de Relatiebeheerder of de Accountant­ Medewerker aangiften 08 op

  • ondersteunt Administratief Medewerkers en Beginnend Assistenten

ondersteunt Administratief Medewerkers en Beginnend Assistenten in de uitvoering van de werkzaamheden

beantwoordt vragen van Administratief Medewerkers en Beginnend Assistenten

  • verricht ondersteunende werkzaamheden

verricht ondersteunende werkzaamheden ten behoeve van de Zelfstandig Assistent,

Relatiebeheerder, Audit Manager, Accountant-Medewerker of Vennoot stelt adviezen van lichte/minder complexe aard in concept op

signaleert problemen in de uitvoering van de werkzaamheden en bedenkt oplossingen in overleg met de Relatiebeheerder, Audit Manager, Accountant-Medewerker of Vennoot

  • teambijdrage

levert een positieve bijdrage aan teamvergaderingen, aan het team, de werkzaamheden en de attitude van het team

signaleert waar collega's elkaar kunnen versterken participeert in interne projectgroepen

geeft op een positieve manier (upward) feedback aan leidinggevende, collega's en stagiairs is er zelf verantwoordelijk voor dat een gesteld doel bereikt wordt

Resultaatgebieden:

werkzaamheden worden kwalitatief goed, tijdig, binnen budget en naar tevredenheid van leidinggevende en de cliënt verricht, zodanig dat er met beiden een vertrouwensrelatie ontstaat

is verantwoordelijk voor het aanleveren van inzichtelijke en betrouwbare (sturings-)informatie omtrent de toekomstige, huidige en historische stand van zaken van de cliënt

oefent zijn functie goed uit en zorgt ervoor dat hij goed scoort in zijn beoordeling, in zijn persoonlijk ontwikkelingsplan en op het gebied van vakkennis, kwaliteit, professioneel kritische instelling en onafhankelijkheid

zorgt er voor dat hij het aantal uren productief/declarabel op jaarbasis realiseert, waarbij er geen concessies worden gedaan aan de kwaliteit van het geleverde werk

zorgt er (mede) voor dat dossiers van uitstekende kwaliteit zijn en dat uitkomsten van reviews positief zijn

kan zich onafhankelijk van de cliënt opstellen is (toekomstig) gesprekspartner

Intern:           denkt mee over en doet suggesties op operationeel niveau aan de leidinggevende

Extern:          heeft focus op denken en wensen van de cliënt, begrijpt wat hem bezighoudt

en aan welke diensten behoefte is

© 2023    Libra Recruitment. All rights reserved.