Senior Bedrijfsjurist

Je adviseert en ondersteunt op een gedegen wijze, alle bedrijfsonderdelen inzake (internationaal-) juridische aangelegenheden, draagt mede het (juridische) beleid uit en bewaakt (mede) de uitvoering van de juridische processen. Opdrachtgever is een grenzeloze, gastvrije, resultaatgerichte en leidende partij in haar branche. De belangrijkste doelstellingen gebaseerd op deze missie zijn geformuleerd in het strategische jaarplan. De Sr. Bedrijfsjurist fungeert als sparringpartner voor het Hoofd JZ en werkt actief mee aan het behalen van concrete doelstellingen en targets gedefinieerd binnen het jaarplan voor de afdeling JZ en mogelijk gedefinieerd vanuit een specialistische rol. Hij/zij weet bij communicatie rekening te houden met het niveau van zijn omgeving teneinde tot het gewenste resultaat te komen. Afhankelijk van de specialisatie binnen de functie maakt het aansturen van de backoffice van JZ onderdeel uit van de functie van de Sr. Bedrijfsjurist.

Senior Bedrijfsjurist - Algemeen
Algemeen
Heerlen

Resultaatgebieden & Kerntaken

 

Ontwikkeld, geïmplementeerd en geborgd juridisch beleid:

·       Adviseert en ondersteunt, op strategisch/tactisch niveau, het Hoofd JZ bij de ontwikkeling van het juridische organisatiebeleid;

·       Bewaakt en realiseert het strategische jaarplan en draagt actief organisatiebeleid en -strategie uit;

·       Stimuleert, op actieve wijze, de samenwerking met alle overige bedrijfsonderdelen /afdelingen.

Uitgevoerd leidinggeven (indien van toepassing):

·       Participatief en coachend leider richting zijn/haar medewerkers door het stimuleren van betrokkenheid, initiatief en groepsresultaten teneinde ontwikkeling van werknemers en hun welzijn binnen de afdeling JZ te bevorderen;

·       Voert, in overleg met HR, het personeelsbeleid uit, gebruikmakend van alle beschikbare personeelsmethodieken en – systemen;

·       Stimuleert medewerkers in hun samenwerking en brengt zo een optimale kruisbestuiving tot stand, gebruikmakend van de aanwezige expertise, binnen de afdeling en organisatie breed;

·       Ondersteunt en draagt de kernwaarden uit.

Gerealiseerd budget:

·       Voert op adequate wijze het budgetplan uit;

·       Bereidt investeringsvoorstellen voor tot op het niveau van een business case, ter voorlegging aan Hoofd JZ.

Uitgevoerd juridische beleid:

·       Bewaakt samen met het Hoofd JZ de uitvoering van juridische processen;

·       Implementeert en ziet toe op een correcte in-/uitvoering van wet- en regelgeving, juridische- en integriteitszaken alsmede de afhandeling van klachten en gerechtelijke procedures;

·       Ziet toe, vanuit een controlerende, beherende en adviserende rol afhankelijk van de juridische deelgebieden behorende bij de portefeuille van de Sr. Bedrijfsjurist op bijvoorbeeld het verkrijgen en beheren van vergunningen, het juridisch beheren van de vastgoed portefeuille  ((ver)huur en eigendom), het voldoen aan de AVG en dienaangaande bewustwording creëren, het opstellen van Data Protection Impact Assessments (DPIA’s) en de uitvoering daarvan en het beheer van het proces inzake de melding van datalekken, beschermen van door de onderneming gevoerde intellectuele eigendomsrechten (onderzoek, registratie, deponeren), arbeidsrechtelijke zaken, corporate governance, risk management, de M&A praktijk;

·       Stelt algemene stukken en registers op en beheert deze;

·       Stelt juridische documenten en (internationale) overeenkomsten op, beoordeelt deze en voert de juridische uitonderhandeling daarvan (overname activa en passiva, overeenkomsten met klanten en leveranciers, bemiddelingsovereenkomsten, exploitatie- en huurovereenkomsten, verwerkersovereenkomsten etc.);

·       Begeleidt juridische procedures in binnen- en buitenland (incl. aansturen van en het onderhoud van contacten met juridische adviseurs en advocaten, aanleveren van informatie);

·       Is mede verantwoordelijk voor het verder professionaliseren van de afdeling JZ.

Uitgebracht advies en toegepaste verbetering:

·       Signaleert en adviseert over de consequenties van alle relevante nieuwe ontwikkelingen in het recht en de juridische deelgebieden behorende bij de portefeuille van de Sr. Bedrijfsjurist;

·       Is en blijft op de hoogte van de (nieuwste) ontwikkelingen binnen het vakgebied en doet vervolgens op basis hiervan voorstellen ter verbetering.

Uitgevoerde projecten:

·       Zet, zelfstandig en leidend, projecten op en voert deze uit als projectleider in samenwerking met Hoofd JZ en/of lijnmanagement.

·       De verdere ontwikkeling van de organisatiedoelstellingen wordt deels bepaald door externe ontwikkelingen, maar voor een belangrijk deel ook door interne behoefte en ervaring. De Sr. Bedrijfsjurist moet op basis van een continue evaluatie en actueel inzicht in zowel de amusementsbranche als vanuit een juridisch perspectief, input leveren voor de verdere ontwikkeling van beleid en doelstellingen;

·       De verdere ontwikkeling van de organisatiedoelstellingen wordt deels bepaald door externe ontwikkelingen, maar voor een belangrijk deel ook door interne behoefte en ervaring. De Sr. Bedrijfsjurist moet op basis van een continue evaluatie en actueel inzicht in zowel de amusementsbranche als vanuit een juridisch perspectief, input leveren voor de verdere ontwikkeling van beleid en doelstellingen;

Verdere Info Gerard Hoek M:  0653181963

© 2024    Libra Recruitment. All rights reserved.