Senior Tekenaar

Als Senior Tekenaar maak je onderdeel uit van de tekenkamer en werk je direct samen met collega Tekenaars en de Projectmanagers. Je hebt een uitvoerende functie op de tekenkamer en toont senioriteit aan je collega’s. Je bent tevens vraagbaak voor het bedrijfsbureau, de werkplaats en de montage over de projecten waarvoor jij de verantwoordelijke Tekenaar bent of voor de trajecten die je begeleid. Er vindt wekelijks overleg plaats, je communiceert open en stelt proactief vragen. Tijdens het tekenproces heb je waar nodig direct contact met de klant voor een juiste afstemming en om het tekenproces te bevorderen.

Senior Tekenaar - Techniek
Techniek
Gilze

Doel 
Je bent verantwoordelijk voor het tot in detail berekenen (i.s.m. de constructeur) en opstellen van ontwerpspecificaties van staalconstructies, grondwerk, installaties, wand en dak beplating en ander voorkomend tekenwerk. Daarbij geef je de maten aan en voorzie je de tekening van bijschriften en verwijzingen. Je controleert de tekening en levert die op de afgesproken manier aan. Bovendien archiveer je de tekeningen die je maakt. 

Een Senior Tekenaar:  
1.    Voert tekenwerk zelfstandig uit, 
2.    Beheerst het tekenwerken van complexe projecten (staalbouwkundig en bouwkundig)
3.    Werkt nauwkeurig en foutloos binnen de tijdsplanning,
4.    Is op de hoogte van kosten en draagt alternatieven aan,
5.    Kan berekeningen lezen en scannen op juistheid,
6.    Kan zelfstandig eenvoudige berekeningen maken,
7.    Zorgt voor kennisdelen met collega’s en draagt bij aan de ontwikkeling van de tekenkamer
8.    Communiceert zelfstandig met de klant en geeft hiervan een terugkoppeling aan de Project Manager,
9.    Ondersteund in het voortraject bij het maken van ontwerptekeningen en levert informatie voor de calculatie aan. 


Typering van de activiteiten in de organisatie
Voorbereidingsfase
    Verzamelt en inventariseert de benodigde informatie voor het te uit te werken project

Uitvoeringsfase
    Zelfstandig uitwerken van staalconstructie- en werkplaatstekeningen en lijsten van constructies. Voornamelijk met gebruik van Tekla Structures. Met aandacht voor planning, uitvoering, details en prioriteiten van het project. 
    Vervaardigt materiaal en bestellijsten
    Bedenkt technische oplossingen en zet deze om in 3D tekeningen
    Zorgt voor het omzetten van schetsen naar digitale tekeningen 
    Maakt en ontwerpt detailtekeningen (in 2D en 3D)
    Detailleert producten of onderdelen van producten 
    Controleert de tekeningen van collega’s en derde
    Voert (overdracht)besprekingen met medewerkers die belast zijn met de uitvoering
    Maakt revisies van tekeningen
    Berekeningen maken waar nodig

Kwaliteit
    Werkt nauwkeurig, zodat er minimaal fouten worden gemaakt zonder de tijdsplanning uit het oog te verliezen. 
    Je bent scherp op uit te voeren werkzaamheden en zaken die verkeert kunnen gaan.
    In het tekenproces wordt continue rekening gehouden met de praktische haalbaarheid en mogelijkheid om constructies te vervoeren. 
    Houdt bij het ontwerp en detailleren rekening met materiaaleigenschappen en met eisen op het gebied van kwaliteit, milieu, arbo en veiligheid
    Controleert de gemaakte ontwerpen/tekeningen op maatvoering. 
    Toetst de ontwerpen op normeringen

 

Opleiding vereist voor de functie
    HBO opleiding of HBO werkniveau met aanvullende cursussen

 


 

© 2024    Libra Recruitment. All rights reserved.