QA Manager 60k

Zorgdragen voor een adequate organisatie m.b.t. de kwaliteitsborging, arbo- en milieuzorg binnen het productiebedrijf, waarbij de wettelijke normen en bedrijfsnormen geborgd worden.

QA Manager 60k - Food
Food
Sittard

QA Manager  Midden Limburg Food                                     60K

Zorgdragen voor een adequate organisatie m.b.t. de kwaliteitsborging, arbo- en milieuzorg binnen het productiebedrijf, waarbij de wettelijke normen en bedrijfsnormen geborgd worden.

1. Verantwoordelijk voor teamprestatie, waaronder:

- Het up-to-date houden en continu verbeteren van het kwaliteitssysteem volgens planning en opgestelde normen.

- Het formuleren en realiseren van afdelingsdoelstellingen.

- Plannen en organiseren van QA-werkzaamheden.

- Het voorstellen van plannen ter verbetering binnen en buiten de afdeling en het implementeren van goedgekeurde voorstellen.

- Het toezien op nakomen van instructies en zo nodig voorstellen doen ter verbetering van werkwijze.

- Het uitdragen, ondersteunen en toetsen van het bedrijfs-, kwaliteits- en arbobeleid.

- Toezien op correcte uitvoering van CAO, relevante wetgeving en bedrijfsregels.

 

2. Verantwoordelijk voor teamontwikkeling, waaronder:

- Het aansturen en motiveren van Medewerkers QA en QS.

- Het houden van regelmatig werkoverleg.

- Inzet training, opleiding en overdragen van vakkennis om te komen tot optimale bezetting.

- Het voeren van beoordelings- en functioneringsgesprekken.

- Ziekteverzuimbegeleiding.

 

3. Up to date houden van het kwaliteitshandboek.

 

4. Producten en processen actueel houden aan huidige wetgeving en kwaliteitsnormering (IFS/BRC).

 

5. Uitdragen van het kwaliteits-, arbo/veiligheid en milieu beleid

- Tijdig opstellen van QA-rapportages t.b.v. het management.

- Uitvoeren en begeleiden van in- en externe QA-audits.

- Deelnemen aan het recall-team.

- Aanspreekpunt voor de diverse keuringsinstanties en relevante dienstverleners zoals schoonmaakbedrijven, laboratoria en ongediertebestrijder.

- Voorzitten van het kwaliteitsoverleg.

- Borging van diverse kwaliteitsmetingen.

- Ondersteuning bieden aan productie bij het oplossen van voorkomende problemen m.b.t. de productkwaliteit en bij het maken van verbetervoorstellen om herhaling te voorkomen.

- Deelnemen in projecten.

- Bewaken van up-to-date productspecificaties, etiketten, voorbedrukte verpakkingen en klantverzoeken met betrekking tot deze, correct behandelen.

- Zorgdragen voor behandeling van klant- en leveranciersklachten.

- Deelnemen aan het Food Defense team.

- IFS-vertegenwoordiger.

- Productintegriteit functionaris.

 

Functie eisen HBO werk- en denkniveau, richting levensmiddelentechnologie.

Minimaal 5 jaar ervaring in de foodindustrie, bij voorkeur vlees.

Aantoonbare leidinggevende ervaring.

Kennis van diverse certificeringssystemen als BRC, IFS en HACCP, kennis van microbiologische, chemische en fysische gevaren in relatie tot voedselveiligheid, kennis van relevante wet- en regelgeving en kennis van arbo,- veiligheid- en milieuwetgeving.

Goede leidinggevende en communicatieve eigenschappen.

Leidinggeven 3 medewerkers.

Competenties

Overtuigingskracht, Plannen en organiseren, Probleemoplossend vermogen, Resultaatgericht, Samenwerking .

Bijzondere bevoegdheden

- Het blokkeren/weigeren van partijen met afwijkingen van welke aard dan ook.

- Het vrijgeven en (her)bestemmen van partijen met afwijkingen van welke aard dan ook (ook indien risico voor volksgezondheid).

- Het aanbrengen van wijzigingen in het kwaliteitshandboek en registraties.

© 2020    Libra Recruitment. All rights reserved.