Manager Marketing

Het adviseren over-, ontwikkelen, implementeren en optimaliseren van marketingstrategieën voor onze opdrachtgever Janshen-Hahnraths Group, teneinde een consistente merkervaring, omzetgroei, klantenbinding en naamsbekendheid te vergroten. Rapporteert aan de CEO, geeft leiding aan de afdeling Marketing.

Manager Marketing - Marketing
Marketing
Kerkrade

Resultaatgebieden & Kerntaken

Marketing en communicatie
- Vertaalt de strategische visie naar marketingstrategieën en beleid, formuleert een marketingjaarplan, voorzien van een financiële onderbouwing (budgettering).
- Coördineert de activiteiten van de afdeling (promoties, reclame-uitingen, evenementen e.d.) aan de hand van het marketingplan.
- Beheert het Marketingbudget, monitort de voortgang en stuurt bij waar nodig.
- Identificeert doelgroepen (klantsegmentatie) en markttrends, zowel online als offline, bepaalt prestatie indicatoren en de optimale benaderingswijze (campagnes).
- Bewaakt de consistentie van de merkervaring.
- Analyseert marktgegevens en prestatie indicatoren.
- Analyseert de effectiviteit van de marketinginspanningen, optimaliseert.
- Fungeert vanuit de eigen discipline als sparringpartner voor CEO/COO met betrekking tot commerciële initiatieven en strategische ontwikkeling van de gehele organisatie.
- Zoekt, waar nodig, de samenwerking met andere afdelingen en/of externe dienstverleners.
- Beoordeelt periodiek de samenwerking met externe partijen (vendor rating).

 

Leidinggeven
- Plant aan de hand van gegeven doelstellingen de uit te voeren werkzaamheden.
- Organiseert, binnen gegeven kaders, de functies, hulpmiddelen, systemen, procedures en processen binnen de afdeling zodanig dat de doelstellingen en de planning gerealiseerd kunnen worden.
- Bewaakt het kennisniveau binnen de afdeling om de taken uit te kunnen voeren.
- Instrueert, coacht en motiveert zijn / haar medewerkers, beoordeelt hen (direct of indirect) en houdt functioneringsgesprekken. Voert het vastgestelde Human Resources Beleid uit.
- Bewaakt de uitvoering (kwalitatief) en de voortgang (kwantitatief) van de werkzaamheden en stuurt zo nodig bij.

Functiecontext

Complexiteit
Het betreft een commerciële en leidinggevende functie met beleidsmatige en strategische aspecten, gericht op adviseren over-, ontwikkelen, implementeren en optimaliseren van marketingstrategieën. Relatieonderhoud met belangrijke business partners, onderhandelingen, uitvoerige analyse en evaluatie van activiteiten spelen een belangrijke rol. Draagt bij aan synergievorming binnen de organisatie. Schakelt regelmatig tot zeer regelmatig om als gevolg van de grote hoeveelheid vragen, overleg en de diversiteit van de werkzaamheden. Meer dan normale accuratesse is bij het merendeel van de werkzaamheden (m.n. analyseren en controleren) vereist. Tijddwang komt veelvuldig voor, als gevolg van deadlines en andere zaken die een directe reactie vereisen.
Het werk- en denkniveau is gelijk aan HBO / WO, aangevuld met specifieke kennis van het werkveld en het werkveld in een online omgeving. Wordt geacht bij te blijven binnen het uitgebreide vakgebied en ten aanzien van relevante ontwikkelingen.


Zelfstandigheid
Is voor de tijdsindeling slechts gebonden aan overlegmomenten en deels zelf opgestelde deadlines. Moet hierbinnen eigen prioriteiten bepalen, voor zowel zichzelf als de afdeling. De werkaanpak wordt bepaald door de mede zelf opgestelde kaders en door het mede zelf opgestelde beleid. Is hierbinnen (behoudens geldende wet- en regelgeving) volledig vrij, dient initiatief te tonen en inventief te zijn om de werkzaamheden vorm te geven en in te spelen op kansen en bedreigingen. Creativiteit en inzicht is vereist bij vormgeving en concretisering van conceptmatige ideeën. Toezicht is indirect aan de hand van resultaten. De te maken keuzes zijn van tactische aard. Hierbij dienen verschillende aspecten (belangen, relaties, financiën, markt etc.) te worden afgewogen, waarbij mogelijke uitwerkingen niet altijd voorspelbaar zijn. Budgetten en functie overstijgende zaken worden ter goedkeuring voorgelegd aan CEO.
Heeft, naast de dagelijkse contacten met de eigen afdeling, frequent intern contact met CEO (o.a. jaarplan, advisering, evaluatie) en andere afdelingen. De contacten zijn van belang voor het bereiken van de geplande doelen en de effectiviteit van de afdeling en inzet van marketinginstrumenten. Geeft leiding aan de afdeling Marketing. (ca. 3 medewerkers)

 

© 2024    Libra Recruitment. All rights reserved.