Rayonleider

Draagt zorg voor de tijdige aanwezigheid en optimale inzet van mensen en middelen, binnen de gestelde budgetten en beschikbare norm uren, teneinde zeker te stellen dat de kwaliteit van de uitvoering conform het werkprogramma geschiedt.

Rayonleider - Faciltair
Faciltair
Noord-Limburg

DOELSTELLING VAN DE FUNCTIE

Draagt zorg voor de tijdige aanwezigheid en optimale inzet van mensen en middelen, binnen de gestelde budgetten en beschikbare norm uren, teneinde zeker te stellen dat de kwaliteit van de uitvoering conform het werkprogramma geschiedt.

Geeft leiding aan       : Objectleiders, voorman(vrouw) en medewerkers algemeen

                                       schoonmaakonderhoud.       

 

OMSCHRIJVING VAN DE WERKZAAMHEDEN

 

 1.  Kwaliteit/uitvoering

Het vaststellen en leveren van de kwaliteit van de uitvoering in samenwerking met de klant op projecten van het rayon, conform het werkprogramma, om het afgesproken resultaat te behalen.

 

Kernactiviteiten

Bewaken uitvoering volgens RednaX Kwaliteits Beoordeling (RKB);

Zorgen voor tijdige aanwezigheid van de benodigde materialen, middelen en diensten;

Aanvragen van benodigd materiaal;

Aandragen juiste gegevens ten behoeve van informatie voor de organisatie.
 

2.        Budget

Het bewaken van het aantal in te zetten uren met behulp van de vooraf gecalculeerde norm uren gericht op het behalen van het beoogde bruto marge.

Kernactiviteiten
Vaststellen optimale mix van personeel ten behoeve van gemiddelde uurloon en kwaliteit;
Sturen op aangeleverde procesindicatoren;
Sturen op norm uren;
Bewaken van inzet hoeveelheid middelen en materialen;

 

3          Commercie

Het onderhouden van goede communicatie over werkzaamheden binnen een project teneinde additionele omzet te genereren.

Kernactiviteiten

Onderhouden klantrelaties;
Signaleren en melden van commerciële mogelijkheden;
Aanleveren van offertegegevens en begeleiden offerte-traject bij kleine offertes ;

Aanleveren  en maken van offertes voor meerwerk bij bestaande klanten en uitbreidingen .

 

4.        Personeel

Het leidinggeven aan en motiveren van personeel binnen de wettelijke regelingen en CAO, gericht op een realisatie van een kwalitatief en kwantitatief hoogwaardig personeelsbestand van het Rayon.

 

Kernactiviteiten.

Instructie voor werving/selectie en begeleiding;

Aanleveren van correcte info voor het opstellen van contracten en contractwijzigingen;

Actief onderhouden van de uitvoering van het ziektebeleid;

Aanleveren van correcte verloningsinfo;

Treffen maatregelen wanneer geplande personen niet inzetbaar zijn (ziekte, verloop e.d.)

 

5.        Alle voorkomende werkzaamheden

Verantwoordelijkheden en bevoegdheden

Verantwoordelijkheden

 • Leiding geven aan het Rayon;
 • Organisatie Rayon optimaliseren;
 • Bewaken van de budgetten;
 • Upselling bij bestaande klanten;
 • Up-to-date houden van vakkennis.

Bevoegdheden

 • Zelfstandig initiëren van acties om bovenstaande taken goed uit te voeren.
 • Het onderhouden van contacten met medewerkers en relaties van het bedrijf.
 • Werk verdelen betreffende bovengenoemde taken naar de diverse afdelingen/medewerkers.

           

Functie-eisen (kennen en kunnen)

 • Facilitaire opleiding op HBO niveau.
 • Goede communicatieve vaardigheden, resultaatgericht, initiatief, helikopterview, in staat tot samenwerken en klantgericht.
 • Overtuigingskracht.
 • Inlevingsvermogen.
 • Stimuleert een commerciële houding in zijn directe werkomgeving.

© 2022    Libra Recruitment. All rights reserved.