Accountmanager

De afdeling Sales, bestaande uit Accountmanagement en Sales Support, is verantwoordelijk voor het realiseren van de gestelde verkoopdoelstellingen ten aanzien van units, onderdelen en het service-aanbod van opdrachtgever. Accountmanagement heeft het externe contact met de klant en de markt, waarbij Sales Support als binnendienst de benodigde administratieve en organisatorische ondersteuning biedt.

Accountmanager - Techniek
Techniek
Nederland of Belgie

Doel van de functie
Het realiseren van de kwantitatieve en kwalitatieve verkoopdoelstellingen door het bewerken van de markt en het bouwen en onderhouden van een relevant netwerk. 

Organisatorische positie
De Accountmanager ontvangt hiërarchisch leiding van de Sales Manager en geeft zelf geen leiding.
Resultaatgebieden & hoofdtaken
1.    Netwerk onderhouden en opbouwen
•    Is verantwoordelijk voor het identificeren, binnenhalen en behouden van (potentiële) klanten. 
•    Bouwt een lange termijn relatie met bestaande en nieuwe klanten op door actief contacten te leggen, te onderhouden, te prospecteren en gemaakte afspraken na te komen. 
•    Stelt een efficiënte planning op van te bezoeken relaties binnen de eigen regio en realiseert deze. 
•    Analyseert samen met de bestaande of potentiële klant diens wensen en behoeften; informeert  en adviseert als raadgever over producten en diensten die het best aansluit op de wensen en behoeften.  Is verantwoordelijk voor de follow-up en alle gemaakte afspraken.
•    Zorgt voor het promoten van de service in de werkplaatsen en het verkopen van onderhoudscontracten.
•    Werkt nauw samen met Regional Workshop Manager bij het opbouwen en onderhouden van klantrelaties. Beschikt over voldoende kennis, voorbereiding en ondersteuning voor klantbezoeken. 
•    Signaleert eventuele klachten en knelpunten in de marktbewerking en klantbenadering en onderneemt of stelt benodigde verbeteracties voor, in samenspraak met de leidinggevende.
•    Bezoekt netwerkbijeenkomsten (o.a. beurzen).
Resultaat: Netwerk onderhouden en opgebouwd, zodanig er sprake is van een sterk en langdurig succesvolle relatie met klanten en verkoopmogelijkheden optimaal zijn benut.

2.    Productverkoop realiseren
•    Volgt, signaleert en analyseert relevante marktontwikkelingen en wensen en behoeften van potentiële klanten en identificeert verkoopkansen. 
•    Vertaalt deze verkoopkansen naar verkoop bevorderende activiteiten, stelt hiertoe accountplannen op en legt deze voor aan de leidinggevende.
•    Realiseert de goedgekeurde accountplannen.
•    Bespreekt specifieke wensen van de klant en mogelijkheden voor/ haalbaarheid van productontwikkeling met de leidinggevende en de technische ondersteuning.
•    Verstrekt informatie en onderhandelt over contract- en verkoopvoorwaarden conform interne afspraken en sluit contracten/orders af. 
•    Voorziet Sales Support van de benodigde informatie over verkopen en heeft een commerciële regierol omtrent het opstellen en uitbrengen van offertes door Sales Support. 
•    Zorgt voor opvolgacties bij uitgebrachte offertes.
•    Evalueert periodiek de commerciële effecten van de accountplannen op de korte en lange termijn en formuleert voorstellen ter verbetering van de verkoopactiviteiten. 
Resultaat: Productverkoop is gerealiseerd, zodanig dat verkoopkansen zijn gesignaleerd, accountplannen zijn opgesteld en gerealiseerd. 

3.    Interne werkzaamheden verrichten
•    Rapporteert verkoop- en forecastcijfers aan de leidinggevende.
•    Signaleert leemtes en knelpunten in werkprocessen en doet verbetervoorstellen en/of lost deze op.
•    Gebruikt de bestaande CRM Sales Tool en zorgt voor een permanente update van de database.
•    Neemt deel aan maandelijkse verkoopvergaderingen en draagt bij aan het voorstellen van nieuwe ideeën/ alternatieven. 
Resultaat: Interne werkzaamheden verricht, zodanig dat de leidinggevende tijdig is voorzien van de juiste gegevens en is bijgedragen aan optimalisatie van werkprocessen.

Profiel van de functie
Kennis
•    HBO werk- en denkniveau.
•    Kennis van en inzicht in commerciële technieken.
•    Technische kennis en inzicht.
•    Kennis van de producten en diensten van de organisatie.
•    Kennis van de markt en relevante ontwikkelingen.
•    Kennis van de Engelse en/of Franse taal, zowel in woord als in geschrift (afhankelijk van de regio).

Vaardigheden
•    Commerciële vaardigheden en goede mondelinge uitdrukkingsvaardigheid bij het onderhouden van een klantnetwerk en onderhandelen bij acquisitiegesprekken.
•    Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het opstellen van accountplannen.
•    Samenwerkend vermogen voor het in goede verstandhouding samen werken met collega’s van diverse afdelingen.
•    Stressbestendig en heeft gevoel voor time management.

EH&S, Ethics en ACE
Alle leidinggevenden en medewerkers handelen binnen de gestelde eisen en richtlijnen binnen het Environmental, Health & Safety (EH&S) en Ethics beleid. Eventuele gevaren/ verbeterpunten in de uitvoering van het EH&S beleid worden gemeld aan de EH&S Advisor of de leidinggevende. Eventuele ethische verbeterpunten worden aangedragen bij het Management of de BPO (vertrouwenspersoon).
Tevens dragen alle functionarissen proactief bij aan ACE doelstellingen door op een efficiënte wijze de meest effectieve resultaten te behalen, werkprocessen mede te optimaliseren en kwaliteit te verbeteren.
 

© 2021    Libra Recruitment. All rights reserved.