Operationeel Inkoper

Wegens zwangerschapsverlof op zoek naar een operationeel inkoper.

Operationeel Inkoper - Inkoop
Inkoop
Maastricht

Wegens zwangerschapsverlof op zoek naar een operationeel inkoper. De operationeel inkoper is verantwoordelijk voor:

 

Operationele Inkoop:

- Ondersteuning van tactisch en/of strategische inkopers tijdens inkooptrajecten.

- P2P proces (afhandelen bestelverzoeken tot factuur controle).

- Afhandelen van algemene Inkoopaanvragen vanuit de organisatie (intern) en leveranciers (extern) zoals contractvragen, status inkooporders.

- Operationeel beheer Sharepoint inkoop.

- Ondersteuning van tactisch en/of strategische inkopers tijdens inkooptrajecten.

 

Leiden van inkooptrajecten routine en hefboom producten/diensten:

- Opstarten inkoopteam.

- Verzamelen van alle relevante gegevens.

- Opstellen en versturen van uitvraag.

- Verzamelen en wegen van alle offertes.

- Eventueel opstellen/aanpassen contract.

 

Contractbeheer:

- Bewaken afloopdatum contracten en bijwerken overzichtslijst.

- Contact opnemen met contracteigenaar en vervolgactie bespreken.

- Administratieve contractverlengingen.

- Toekennen van jaarlijks PO-nummers in geval van meerjarige contracten.

 

Uitgifte jaarlijkse PO-nummers doorlopende contracten:

- Uitgeven van jaar PO-nummers t.b.v. facturatie door leverancier.

- Aanspreken leveranciers op gebruiken van verstrekte PO-nummers.

© 2021    Libra Recruitment. All rights reserved.